God.9 (1999), 9 [Računovodstvo, revizija i financije : [Mjesečnik za financijsku i poslovnu praksu]]

Računovodstvo, revizija i financije : [Mjesečnik za financijsku i poslovnu praksu] / [glavna urednica Tamara Cirkveni Filipović]. - Zagreb : RRIF-plus, 1991- .. - ; 29 cm
Uz pojedine brojeve prilozi. - Sadržaj: Kodeks etike za profesionalne računovođe / redakcija Tihomir Domazet, uz god.8,br.8(1998). - Dostupno i na CD-ROM-u (od godišta 2001. na više CD-ROM-ova). - Od god. 1(1991) podnasl.: časopis za računovodstvo, reviziju, poslovne financije, obračun poslovanja, poslovne informacije, analizu, planiranje, porez, tržište, privredno pravo i ostalu gospodarsku praksu i teoriju; god. 3,br.1(1993): časopis za računovodstvo, reviziju, poslovne financije, obračun poslovanja, poslovne informacije, analizu, planiranje, porez, tržište, trgovačko pravo i ostalu gospodarsku praksu i teoriju; god. 3,br.2-6(1993): časopis za računovodstvo, reviziju, poslovne financije, menagment, bankarstvo, poslovnu informatiku, trgovačko pravo, tržište, poreze, carine i ostalu gospodarsku praksu i teoriju ; od god.25,br.2(2015) podnasl. na gl. nasl. str.: mjesečnik za poslovnu praksu ; od god.30,br.1(2020): mjesečnik za financijsku i poslovnu praksu. - Od god.1(1991) urednik: Ante Bratinčević; od god.2,br.2(1992)-god.11,br.5(2001): Mladen Habek; od god.11,br.6(2001) Vlado Brkanić; od god.27,br.11(2017): Tamara Cirkveni Filipović. - Opis prema god.30,br.1(2020). - Kazala. - Mjesečno. - Dvomjesečno.
1200005424
9. - 1999


Redovito povećanje temeljnog kapitala / Vilim Gorenc
Bibliografske bilješke uz tekst .


Kako riješiti najveće probleme kod prodaje / Berislav Kržić
Sažetak: Prodaja je ključna faza u ostvarivanju prihoda za svako poduzeće. Kako riješiti probleme koji se javljaju u toj fazi, savjetuje poduzetnike i vlasnike manjih poduzeća Robert McGarvey u američkom časopisu Enterpreneur (Poduzetnik) .


Promjena predujmova poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti Mirjana Mahović
Sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt, dužne su plaćati mjesečne predujmove poreza na dohodak i prireza, a na temelju rješenja koje donosi ispostava Porezne uprave mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. O načinu na koji Porezna uprava utvrđuje te donosi izmjenu rješenja mjesečnih predujmova, pročitajte u članku. .


Porezni položaj autorskih prava / Dragan Roller, Lucija Turković-Jarža
Na temelju autorskog djela stječu se određena imovinska prava autora. autor može sam koristiti pravo na svoje autorsko djelo ili to pravo može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu. I za autorsko djelo i za korištenje autorskog prava ostvaraju se naknade koje su oporezive. Oporezivanje naknada za izradu autorskog djela te naknada za iskorištavanje autorskog prava na svojem djelu razlikuje se od oporezivanja naknade za iskorištavanje autorskog prava prenesenog na druge osobe ili naslijeđenog prava. .


Mjere politike solventnosti poduzeća / Ivan Marković
Bibliografija: 5 jed. . - Solventnost (sposobnost plaćanja svih obveza u roku) je važna pretpostavka uspješnog poslovanja i opstanka poduzeća. U ovom se članku razmatraju konkretne mjere politike solventnosti za postizanje i održavanje solventnosti proizvodnog poduzeća, odnosno mjere za suprotstavljanje prijetećoj ili postojećoj insolventnosti, te kriterij za odabir optimalne mjere politike solventnosti .


Lean proizvodnja - najsuvremeniji način proizvodnje / Hrvoje Skoko
Bibliografija: 6 jed. . - Neprikidna je težnja menadžera za ostvarivanje nižih troškova proizvodnje, a ta je težnja prerasla u pristup stvaranju što veće vrijednosti (Value maximization). U skladu s tim masovna proizvodnja kao način proizvodnje sve više prelazi u tzv. "vitku" proizvodnju, čiji je izvorni naziv na engleskome Lean Produktion, a mi ćemo u ovom radu za taj pojam koristiti izraz lean proizvodnja. To je najsuvremeniji način proivodnje koji će se primjenjivati u 21. stoljeću i zato je zanimljiv menedžerima i široj stručnoj javnosti .


Dugoročna ulaganja u vrijednosnice / Josipa Mrša
Bibliografija: 7 jed. . - Dugoročna ulaganja u vrijednosnice dio su ukupne dugoročne imovine poduzeća koja predstavlja angažiranje resursa poduzeća , odnosno ustupanje njegove imovine, uglavnom novca, drugom poduzeću, kako bi se ostvario prihod u obliku kamata ili dividendi. Dugoročna ulaganja, osim dugoročnih kredita, depozita i kaucija, uključuju kupnju dionica i obveznica kojima se ne prometuje na tržištu, ali i vrijednosnice kojima se prometuje na tržištu ako se ne kupuju s namjerom da posluže kao promptni izvori priljeva novca. U članku će se pobliže prikazati računovodstveno klasificiranje financijskih instrumenata te knjigovodstveno obuhvaćenje udjela kupnjom dionica povezanih poduzeća, kupnja manjinskih udjela i ulaganja u dužničke vrijednosnice. .


Što donose izmjene i dopune Zakona o trgovini / Zvonimir Trampus
Zakon o trgovini objavljen u Narodnim novinama br.11/96 u primjeni je od veljače 1996., a prvu njegovi izmjenu donijela je Vlada RH Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 101/98.) Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 75/99) prestala je vrijediti navedena Uredba, a njezine su odredbe uključene u zakonski tekst. Pritom je ujedno propisano da odluka o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (Nar. nov. br. 105/98.) koja je donesena temeljem ovlasti iz Uredbe, ostaje na snazi. U ovom članku prikazujemo izmjene i dopune Zakona o trgovini, s osvrtom na pojedine posebne oblike trgovanja koji su tim izmjenama i dopunama ozakonjeni u domaćoj trgovačkoj djelatnosti .


Konkurentna strategija pri imitaciji tehnološkog znanja / Marko Kolaković
Bibliografija: 15 jed. . - Sažetak: U današnjem turbulentnom i često kaotičnom globalnom poslovnom okruženju, s konkurencijom koju obilježava visoko razvijena tehnološka komponenta, profitiranje iz razvojnih i istraživačkih napora drugog poduzeća - tzv. tehnološka imitacija - može biti vrlo unosan posao, a ponekad i jedini način za preživljavanje. Imitacija je čin" kreativnog kopiranja" - "kopiranja" zato što imitator pokušava reproducirati tehnologiju inovatora, a "kreativna" jer uz njezino kopiranje imitator uvodi i neke modifikacije te postupna poboljšanjakoja usavršavaju pravilno funkcioniranje tehnologije i pridonose njezinom prilagođavanju specifičnim zahtjevima različitih tržišnih segmenata. .


Bilančni pokazatelji ranog upozorenja / Nidžara Osmanagić Bedenik
Bibliografija: 19 jed. . - Stečajevi su oduvijek postojali. No posljednih godina njihov se broj uznemirujuće povećava. Zaoštravanje konkurencije prisiljava poduzeća na preuzimanje sve većih rizika. S druge strane, pozajmljivači kapitala očekuju sve bolju kontrolu rizika. Kako treba izgledati upravljanje rizicima, ne izbjegavanje rizika već, odlučno izlaženje rizicima ususret? Preuzimanje rizika jedno je od bitnih obilježja poduzetničke aktivnosti. Prošlost pokazuje kako su dugoročno bila uspješna ponajprije ona poduzeća koja su prema rizicima imala odnos svjesnog ulaženja i aktivnog oblikovanja. Preduvjet za takvu aktivnu politiku rizika su između ostalog i pokazatelji (indikatori)ranog upozorenja - jedan od instrumenata za identifikaciju i mjerenje rizika. .


Benedikt Kotruljević kao preteča Luce Paciolija u prikazu dvostavnog knjigovodstva Pavao Ravlić
Bibliografija: 22 jed. . - Sažetak: Povijest računovodstva i dvostavnog knjigovodstva (partita doppia, parties doubles, partida double, Doppelte Buchaltung, double-entry book-keeping) u posljednih desetak godina doživljava veliki obrat. Pouzdano je ustanovljeno da je Dubrovčanin Benedikt KOtruljević (Benedetto Cotrugli) ne samo prvi prikazao, nego i dovoljno objasnio metodu dvostavnog knjigovodstva u rukopisu dovršenom 1458. godine, a Toskanac Fra Lica Pacioli prvi je tiskao knjigu s njezinim jošpotpinijim i metodičnijim prikazom 1494. godine. .


Čimbenici koji utječu na uspješnost proširenja EU na zemlje srednje i istočne Europe Zoran Jašić
Bibliografske bilješke uz tekst . - Nakon prihvaćanja zaključaka Vijeća EU u Kopenhagenu u lipnju 1993. godine, što je rezultiralo sklapanjem Ugovora o pridruživanju zemalja srednje i Istočne Europe (Poljske, mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, kao i baltičkih država, EU stalno prati kolika je integracijska sposobnost tih zemalja da ostvare zaključke iz Kopenhagena koji se odnose na izgradnju demokratskih i pravnih institucija kao povoljnog okruženja za učinkovito funkcioniranje tržišnog gospodarstva. O uvjetima ispunjenja integracijske sposobnosti podrobnije u članku. .

Upute
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Radno vrijeme
 • pon - čet: 08:15-19:45
 • pet: 08:15-18:45
 • sub: 08:15-13:45
Kontakt
 • knjiznica@efzg.hr
Knjižnice
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Knjižnice grada Zagreba
 • Ekonomski fakultet Osijek
 • Ekonomski fakultet Rijeka
 • Ekonomski fakultet Split
 • više ...
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.