Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra : zbornik radova znanstvene konferencije / Znanstvena konferencija Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra, [Zagreb, 2012.] ; [urednici Vladimir Čavrak, Tomislav Gelo]
Autor
Znanstvena konferencija Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra (Zagreb ; 2012)
Ostali autori
 
Gelo, Tomislav [urednik]
Nakladnik
Zagreb : Ekonomski fakultet, 2013
Materijalni opis
XIII, 570 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Napomena
Referati na hrv., a jedan na engl. jeziku.
 
Bibliografija ili bibliografske bilješke uza sve radove.
Klasifikacijska oznaka
378.6:33(063) Ekonomski, poslovni, trgovački koledži. Publikacije s konferencija...
Sadrži
Odnos javnih i privatnih ekonomskih učilišta - svjetski trendovi i praksa u Hrvatskoj / Vinko Barić i Alka Obadić.

AutorBarić, Vinko, ekonomist
Ostali autoriObadić, Alka
Materijalni opistabl., ilustr.
NapomenaTematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta.
Literatura: str. 84-85.
Klasifikacijska oznaka378(497.5) Visoko obrazovanje... u Hrvatskoj
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Obrazovanje za dobro društvo / Vladimir Čavrak. str. 3-26

AutorČavrak, Vladimir
NapomenaTematska cjelina: Plenarna sjednica.
Literatura: str. 24-26.
Klasifikacijska oznaka378:316.42 Odnos visokog obrazovanja i društvenog razvitka
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Knowledge, science, education and economics / Soumitra Sharma. str. 27-38

AutorSharma, Soumitra
NapomenaTematska cjelina: Plenarna sjednica.
Jezikengleski
Građaznanstveni rad
 
Ocjena mjesta i uloge ekonomskog visokog obrazovanja u visokom obrazovanju Hrvatske / Petar Filipić. str. 39-54

AutorFilipić, Petar
Materijalni opistabl., ilustr.
NapomenaTematska cjelina: Plenarna sjednica.
Literatura: str. 54.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Odnosi fakultet-sveučilište : promišljanja iskustva uvođenja bolonjskog procesa / Heri Bezić, Marija Kaštelan Mrak i Saša Žiković. str. 87-108

AutorBezić, Heri
Ostali autoriKaštelan Mrak, Marija
Žiković, Saša
NapomenaTematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta.
Literatura: str. 107-108.
Klasifikacijska oznaka378(497.5) Visoko obrazovanje... u Hrvatskoj
378.1(497.5)  Organizacija visokog obrazovanja u Hrvatskoj
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Modeli financiranja visokog obrazovanja i primjena u Republici Hrvatskoj / Vesna Vašiček i Martina Dragija. str. 109-133

AutorVašiček, Vesna
Ostali autoriDragija, Martina
Napomenatabl., ilustr.
Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta.
Literatura: str. 132-133.
Klasifikacijska oznaka378.3(497.5) Zaklade. Stipendije. Subvencije. Potpore. Financiranje akademskih studija u Hrvatskoj
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Značaj uvođenja metode potpunih troškova na visokoškolskim ustanovama / Ivana Dražić Lutilsky i Martina Dragija. str. 135-153

AutorDražić Lutilsky, Ivana
Ostali autoriDragija, Martina
Napomenatabl.
Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta.
Literatura: str. 153.
Klasifikacijska oznaka378:657.47(497.5) Visokoškolsko obrazovanje. Troškovno računovodstvo. Hrvatska
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Korelacija izvora financiranja visokog obrazovanja i broja studenata u svijetu / Danijel Mlinarić. str. 155-172

AutorMlinarić, Danijel
Napomenailustr.
Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta.
Literatura: str. 172.
Klasifikacijska oznaka378.3-052(100) Financiranje studenata u svijetu
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Istraživanje percepcija studenata o kvaliteti visoko obrazovne usluge na ekonomskim visoko obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj / Tonći Lazibat, Ines Sutić i Tomislav Baković. str. 175-191

AutorLazibat, Tonći
Ostali autoriSutić, Ines
Baković, Tomislav
Materijalni opisilustr., tablice
Vrsta datotekeNasolov: Sustavi upravljanja kvalitetom na ekonomskim visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj = Istraživanje percepcije studenata o kvaliteti visoko obrazovne usluge na ekonomskim visoko obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 189-191.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Pokazatelji uspješnosti na visokoškolskim ustanovama / Ivana Dražić Lutilsky i Sanja Broz Tominac. str. 193-218

AutorDražić Lutilsky, Ivana
Ostali autoriBroz Tominac, Sanja
Materijalni opistabl., ilustr.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 215-218.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Zadovoljstvo studenata i kvaliteta usluge odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku / Marija Bečić, Perica Vojinić, Nebojša Stojčić. str. 219-233

AutorBečić, Marija
Ostali autoriVojinić, Perica
Stojčić, Nebojša
Materijalni opistabl.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 232-233.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Istraživanje očekivanja i zdadovoljstva studenata diplomskog studija smjera marketing / Miroslav Mandić i Ana Pavlović. str. 235-248

AutorMandić, Miroslav
Ostali autoriPavlović, Ana
Materijalni opisilustr.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 247-248.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
378.046:658.8 Razine studija. Marketing
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Kvaliteta obrazovne usluge - slučaj Ekonomskog fakulteta u Osijeku / Mirna Leko Šimić i Helena Štimac. str. 249-262

AutorLeko Šimić, Mirna
Ostali autoriŠtimac, Helena
Materijalni opistabl., ilustr.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 262.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Studentsko prepisivanje ugrožava vrijednost diplome Ekonomskog fakulteta / Željko Mrnjavac, Josip Bošnjak i Lana Kordić. str. 263-276

AutorMrnjavac, Željko
Ostali autoriBošnjak, Josip, ekonomist
Kordić, Lana
Materijalni opisilustr., tabl.
NapomenaTematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja.
Literatura: str. 276.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Poduzetničko obrazovanje - nedostajuća komponenta u stvaranju multidisciplinarnog integriranog sveučilišta / Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer i Mirela Alpeza. str. 279-301

AutorOberman Peterka, Sunčica
Ostali autoriSinger, Slavica
Alpeza, Mirela
Materijalni opisilustr.
NapomenaTematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 299-301.
Klasifikacijska oznaka65.012:378 Poduzetništvo u visokom obrazovanju
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Uloga ekonomista u društvu - smisao i cilj obrazovanja ekonomista / Marinko Škare i Ozren Rafajac. str. 303-322

AutorŠkare, Marinko
Ostali autoriRafajac, Ozren
Materijalni opisilustr.
NapomenaTematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 322.
Klasifikacijska oznaka378:316.42 Odnos visokog obrazovanja i društvenog razvitka
33-05 Osobe u ekonomiji i ekonomskoj znanosti
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Uloga sveučilišta u regionalnom razvoju / Marinko Škare i Sabina Lacmanović. str. 323-345

AutorŠkare, Marinko
Ostali autoriLacmanović, Sabina, ekonomistica
Materijalni opistabl.
NapomenaTematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 344-345.
Klasifikacijska oznaka378:316.42 Odnos visokog obrazovanja i društvenog razvitka
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Razvoj i stanje financijske analize u Republici Hrvatskoj / Silvije Orsag i Lidija Dedi. str. 349-375

AutorOrsag, Silvije
Ostali autoriDedi, Lidija
NapomenaTematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja.
Literatura: str. 371-375.
Klasifikacijska oznaka657.3(497.5)  Proračuni. Procjene. Poslovne evidencije... u Hrvatskoj
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Uloga jezika struke u akademskom obrazovanju / Nada Gjukić, Mirna Linčir Lumezi i Iva Planinšek Čikara. str. 377-407

AutorGjukić, Nada
Ostali autoriLinčir Lumezi, Mirna
Planinšek Čikara, Iva
Materijalni opisilustr., tabl.
NapomenaTematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja.
Literatura: str. 405-407.
Klasifikacijska oznaka811:378 Jezici. Visoko obrazovanje. Sveučilišta. Akademije
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Višejezičnost u funkciji poslovne komunikacije / Višnja Golac, Jasenka Kosanović i Vera Krnajski Hršak. str. 409-421

AutorGolac, Višnja
Ostali autoriKosanović, Jasenka
Krnajski-Hršak, Vera
Materijalni opistabl.
NapomenaTematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja.
Literatura: str. 420-421.
Klasifikacijska oznaka811:378 Jezici. Visoko obrazovanje. Sveučilišta. Akademije
651.74/.75  Korespondencija i poslovno dopisivanje
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Ekonomska i obrazovna kriza - izazovi za knjižnice / Zrinka Udiljak Bugarinovski, Ljiljana Mesarov, Silvana Brozović. str. 423-436

AutorUdiljak Bugarinovski, Zrinka
Ostali autoriMesarov, Ljiljana
Brozović, Silvana
NapomenaTematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja.
Klasifikacijska oznaka37 Obrazovanje. Pedagogija
027.7(063)(082) Knjižnice visokoškolskih ustanova. Publikacije s konferencija, kongresa, simpozija i sl. Kolektivne poligrafije
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Očekivanja studenata Ekonomskog fakulteta o ishodima ulaska na tržište rada / Željko Mrnjavac i Amalija Tokić. str. 439-460

AutorMrnjavac, Željko
Ostali autoriTokić, Amalija
Materijalni opistabl., ilustr.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 459-460.
Klasifikacijska oznaka378:331.5 Odnos visokog obrazovanja i tržišta rada, zapošljavanja
378.6:33(063) Ekonomski, poslovni, trgovački koledži. Publikacije s konferencija...
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Hrvatskoj / Zdenka Damjanić. str. 461-478

AutorDamjanić, Zdenka
Materijalni opisilustr.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 477-478.
Klasifikacijska oznaka[378.14:316.344](497.5) Organizacija studija i nastave. Društvena diferencijacija prema posebnim kriterijima. Hrvatska
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Razvijanje poduzetničkog ponašanja u cilju povećanja zapošljivosti studenata ekonomskih fakulteta / Ljerka Sedlan Koenig. str. 479-496

AutorSedlan Koenig, Ljerka
Materijalni opisilustr., tabl.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 495-496.
Klasifikacijska oznaka65.012:378 Poduzetništvo u visokom obrazovanju
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
IT ekonomisti - spoznaje od metode i modela do teorije i prakse kroz kurikulume ekonomije u Republici Hrvatskoj / Josip Mesarić i Branimir Dukić. str. 497-517

AutorMesarić, Josip, ekonomist
Ostali autoriDukić, Branimir
Materijalni opistabl.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 516-517.
Klasifikacijska oznaka004:378  Informacijska tehnologija i visoko obrazovanje
378.14  Organizacija studija i nastave
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Uloga poduzetničkog obrazovanja u suvremenom gospodarstvu / Marko Kolaković, Mihaela Mikić i Bojan Morić Milovanović. str. 519-528

AutorKolaković, Marko
Ostali autoriMikić, Mihaela
Morić Milovanović, Bojan
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 527-528.
Klasifikacijska oznaka65.012:378 Poduzetništvo u visokom obrazovanju
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Certificiranje radnih mjesta kao preduvjet konsolidacije tržišta rada u turizmu Hrvatske / Oliver Kesar. str. 529-554

AutorKesar, Oliver
Materijalni opisilustr., tabl.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 553-554.
Klasifikacijska oznaka331.5:338.48(497.5) Tržište rada. Zapošljavanje. Turizam. Hrvatska
378 Visoko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
 
Zadovoljstvo članova Alumni kluba Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku kvalitetom obrazovanja / Marija Martinović, Katija Vojvodić i Meri Šuman Tolić. str. 555-568

AutorMartinović, Marija
Ostali autoriVojvodić, Katija
Šuman Tolić, Meri
Materijalni opisilustr., tabl.
NapomenaTematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje.
Literatura: str. 566-568.
Klasifikacijska oznaka378:658.56  Visoko školstvo. Kontrola kvalitete
Jezikhrvatski
Građaznanstveni rad
Jezik
engleski; hrvatski
Standardni broj
ISBN 978-953-6025-76-3
Građa
Knjigaknjiga

ZNANSTVENA konferencija Ekonomsko obrazovanje u Republici ; Zagreb) (2012)
Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra : zbornik radova znanstvene konferencije / Znanstvena konferencija Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra, [Zagreb, 2012.] ; [urednici Vladimir Čavrak, Tomislav Gelo]. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2013. - XIII, 570 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Referati na hrv., a jedan na engl. jeziku. - Bibliografija ili bibliografske bilješke uza sve radove.
ISBN 978-953-6025-76-3Ekonomska i obrazovna kriza - izazovi za knjižnice / Zrinka Udiljak Bugarinovski, Ljiljana Mesarov, Silvana Brozović
Tematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja.


Obrazovanje za dobro društvo / Vladimir Čavrak
Tematska cjelina: Plenarna sjednica. - Literatura: str. 24-26.
378:316.4(063)


Ocjena mjesta i uloge ekonomskog visokog obrazovanja u visokom obrazovanju Hrvatske / Petar Filipić. - : tabl., ilustr.
Tematska cjelina: Plenarna sjednica. - Literatura: str. 54.
378.633(063)


Odnos javnih i privatnih ekonomskih učilišta - svjetski trendovi i praksa u Hrvatskoj / Vinko Barić i Alka Obadić. - : tabl., ilustr.
Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta. - Literatura: str. 84-85.
378.633(063)


Odnosi fakultet-sveučilište : promišljanja iskustva uvođenja bolonjskog procesa / Heri Bezić, Marija Kaštelan Mrak i Saša Žiković
Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta. - Literatura: str. 107-108.


Modeli financiranja visokog obrazovanja i primjena u Republici Hrvatskoj / Vesna Vašiček i Martina Dragija
tabl., ilustr. - Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta. - Literatura: str. 132-133.


Značaj uvođenja metode potpunih troškova na visokoškolskim ustanovama / Ivana Dražić Lutilsky i Martina Dragija
tabl. - Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta. - Literatura: str. 153.


Korelacija izvora financiranja visokog obrazovanja i broja studenata u svijetu / Danijel Mlinarić
ilustr. - Tematska cjelina: Ekonomska znanost, upravljanje i financiranje sveučilišta. - Literatura: str. 172.


Istraživanje percepcija studenata o kvaliteti visoko obrazovne usluge na ekonomskim visoko obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj / Tonći Lazibat, Ines Sutić i Tomislav Baković. - : ilustr., tablice
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Nasolov: Sustavi upravljanja kvalitetom na ekonomskim visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj = Istraživanje percepcije studenata o kvaliteti visoko obrazovne usluge na ekonomskim visoko obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj. - Literatura: str. 189-191.


Pokazatelji uspješnosti na visokoškolskim ustanovama / Ivana Dražić Lutilsky i Sanja Broz Tominac. - : tabl., ilustr.
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Literatura: str. 215-218.


Zadovoljstvo studenata i kvaliteta usluge odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku / Marija Bečić, Perica Vojinić, Nebojša Stojčić. - : tabl.
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Literatura: str. 232-233.


Istraživanje očekivanja i zdadovoljstva studenata diplomskog studija smjera marketing / Miroslav Mandić i Ana Pavlović. - : ilustr.
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Literatura: str. 247-248.


Kvaliteta obrazovne usluge - slučaj Ekonomskog fakulteta u Osijeku / Mirna Leko Šimić i Helena Štimac. - : tabl., ilustr.
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Literatura: str. 262.


Studentsko prepisivanje ugrožava vrijednost diplome Ekonomskog fakulteta / Željko Mrnjavac, Josip Bošnjak i Lana Kordić. - : ilustr., tabl.
Tematska cjelina: Vrednovanje sustava visokog obrazovanja. - Literatura: str. 276.


Poduzetničko obrazovanje - nedostajuća komponenta u stvaranju multidisciplinarnog integriranog sveučilišta / Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer i Mirela Alpeza. - : ilustr.
Tematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 299-301.


Uloga ekonomista u društvu - smisao i cilj obrazovanja ekonomista / Marinko Škare i Ozren Rafajac. - : ilustr.
Tematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 322.


Uloga sveučilišta u regionalnom razvoju / Marinko Škare i Sabina Lacmanović. - : tabl.
Tematska cjelina: Sveučilište i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 344-345.


Razvoj i stanje financijske analize u Republici Hrvatskoj / Silvije Orsag i Lidija Dedi
Tematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja. - Literatura: str. 371-375.


Knowledge, science, education and economics / Soumitra Sharma
Tematska cjelina: Plenarna sjednica.
378.633(063)


Uloga jezika struke u akademskom obrazovanju / Nada Gjukić, Mirna Linčir Lumezi i Iva Planinšek Čikara. - : ilustr., tabl.
Tematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja. - Literatura: str. 405-407.


Višejezičnost u funkciji poslovne komunikacije / Višnja Golac, Jasenka Kosanović i Vera Krnajski Hršak. - : tabl.
Tematska cjelina: Infrastruktura visokoškolskog ekonomskog obrazovanja. - Literatura: str. 420-421.


Očekivanja studenata Ekonomskog fakulteta o ishodima ulaska na tržište rada / Željko Mrnjavac i Amalija Tokić. - : tabl., ilustr.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 459-460.


Socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Hrvatskoj / Zdenka Damjanić. - : ilustr.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 477-478.


Razvijanje poduzetničkog ponašanja u cilju povećanja zapošljivosti studenata ekonomskih fakulteta / Ljerka Sedlan Koenig. - : ilustr., tabl.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 495-496.


IT ekonomisti - spoznaje od metode i modela do teorije i prakse kroz kurikulume ekonomije u Republici Hrvatskoj / Josip Mesarić i Branimir Dukić. - : tabl.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 516-517.


Uloga poduzetničkog obrazovanja u suvremenom gospodarstvu / Marko Kolaković, Mihaela Mikić i Bojan Morić Milovanović
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 527-528.


Certificiranje radnih mjesta kao preduvjet konsolidacije tržišta rada u turizmu Hrvatske / Oliver Kesar. - : ilustr., tabl.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 553-554.


Zadovoljstvo članova Alumni kluba Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku kvalitetom obrazovanja / Marija Martinović, Katija Vojvodić i Meri Šuman Tolić. - : ilustr., tabl.
Tematska cjelina: Tržište rada i ekonomsko obrazovanje. - Literatura: str. 566-568.

Upute
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Radno vrijeme
 • pon - čet: 08:15-19:45
 • pet: 08:15-18:45
 • sub: 08:15-13:45
Kontakt
 • knjiznica@efzg.hr
Knjižnice
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Knjižnice grada Zagreba
 • Ekonomski fakultet Osijek
 • Ekonomski fakultet Rijeka
 • Ekonomski fakultet Split
 • više ...
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.